Sigorta Eksperliği Mesleğinden Faydalanılması

Sigorta Eksperliği Mesleğinden Faydalanılması Hakkında;

Ülkemiz sigortacılık sektöründe Sigorta Eksperlerinin görev ve sorumlulukları 5684 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri ile belirlenmiştir.

Mesleğin görev tanımı ve kapsamı ülkelere göre farklılıklar gösterdiği bilinmektedir.  Uluslararası uygulama örnekleri incelenmiş olup Eksperlik Mesleğinin görev tanımı içinde yer alan bir çok farklı uygulama örnekleri bulunduğu  saptanmıştır. Evrensel uygulamalar gözetilerek başta 5684 saylı kanuna sadık kalmak üzere diğer kanun ve yönetmeliklere aykırı olmadıkça görev tanımı kapsamına giren bir çok  uygulama alanında faaliyet gösterilebilmektedir.

Tecrübe ve deneyim ile bilginin esas olduğu mesleğimizde,   sadece Sigorta Sektörüne odaklı hizmet sunulduğu algısına yol açması,  Sigorta Eksperlerinden tüm tarafların faydalanmasına engel oluşturmaktadır. Yasa içinde yer alan tanımınbir kısıtlama  olarak algılanmaması üzere T.C BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ekli yazı ile yapılan müracaat ve sonucunda ilgili makam tarafından yapılan duyurular ekte yeralmaktadır.

Tüm yasalara uygun olmak kaydı ile ilgili eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperlerin mesleğin niteliği ile bağdaşmayan işlerden olmamak kaydı ile belgesi bulunduğu dallar ile ilgili olabilecek tüm kayıp ve hasarların tespitine ilişkin işlem yapabilecekleri, Sigorta Eksperlerinden konusu sadece sigorta olmamak üzere hizmet alımının yapılabileceği T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca duyurulmuştur.

Herhangi bir konuda böyle bir hizmet alımına ihtiyacı olan kişi, kurumlar ve talep edenlerin  http://www.tobb.org.tr adresinden Türkiye’de faaliyette bulunan tüm  eksperlerin isim, adres ve telefonlarına ulaşması olanaklıdır.

 

 

12306 Sayılı Duyuru

 

Müracat Yazımız