Torunlar İnşaat İş Kazası

23.09.2014

6 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Mecidiyeköy’de yapılan bir konutinşaatı sırasında personel ve yük taşıma asansörünün 32. Kattan düşmesi sonucu10 işçi daha hayatını kaybetti. Her iş kazasında olduğu gibi kaza sonrasıprosedür olması gerektiği gibi işliyor. Göz altına alınan işverenler,arkasından yapılan uzman incelemeleri, bilirkişi raporları, teknik açıklamalarvs. . Peki ya öncesi ?

Türkiye’nin iş kazalarında dünyada üçüncü Avrupa da birincisırada olması ısrarla yapılan yanlışların somut bir göstergesidir. Her işkazası sonrası yapılan açıklamalar, alınacağı vaat edilen önlemler vaatolmaktan öteye gidemiyor. Alınması gereken önlemleri Türkiye şartlarına uygunbir realitede tartışmak, her detayı inceleyerek uygulanırlığını sıkı birşekilde denetlemek gerekiyor.   

İnşaat asansörlerini incelemek gerekirse, inşaatlardakullanılan personel, yük ve eşya taşıma asansörleri kiralama yoluyla, inşaatlararasında gezici bir sistemle kurulmaktadır. Makine Emniyet Yönetmeliğihükümlerine göre; yapı sahibi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı tarafındankontrol edilmesi, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre de bu kontrollerin yapılıp yapılmadığının yapı denetim şirketleri tarafından takipedilmesi gerekmektedir. Yaşanankaza güvenli ürünlerin taşıması şart olan temel emniyet gerekleri belirlenmişbir asansörde meydana gelmiştir. İlgili mevzuata uygun olarak bakım onarımı vekontrolleri yapılmaktadır. Tüm yasal zorunluluklara uyulmasına rağmen sıklıklaiş kazalarının meydana gelmesi bakım - onarım ve denetim işlerinin yeterliliğikonusunda bir yanlış olduğunun göstergesidir. Her iş kazası sonrası işçilerinyetersizliği ve kusurundan bahsetmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Özellikle inşaat gibi iş kazası riskinin yüksek olduğusektörlerde yapılan denetimlerin tecrübeli uzmanlarca uygulanmasıgerekmektedir. Günümüzde denetim yapan kişilerin ne denli konusuna hakim olduğutartışma konusudur. İş kazası riskinin yüksek olduğu inşaat, yakıt dolumtesisleri vs. gibi birçok alanda tecrübesiz, daha önce sahada bulunmamışmühendislerce denetimlerin yürütülmesi konuya verilen önemin ne denli azolduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. İki günlük teorik eğitimler, diplomakiralama yoluna giden şirketler, eğitimlere katılmadan alınan belgeler yapılanyanlışların ana nedenleridir.

Bu tip iş kazalarının önlenmesi için; kök sebepleraraştırılmalı, bilimsel veriler toplanmalı, bilim adamlarının görüşlerialınmalı, alınan önlemler ek maliyet olarak görülmemeli, belgelendirme kuruluşlarıolabildiğince sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Yönetmeliklerin kağıt üzerindebulunması, sahada bire bir uygulanmadığı müddetçe hiçbir anlam ifadeetmemektedir. Bu nedenle özellikle sahada bulunup denetleme yapan kişilerin çokiyi bir eğitimden geçirilmesi, bu işi yapmak isteyen herkesin gerekli bilgi vetecrübeyi edinmeden yetkilendirilmemesi gerekir. Tüm sorumluluk işçiye, işverene ve denetçilere bırakılmamalı, denetçiyebelgeyi veren kurum ve kuruluşlarında birinci derece sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Makine Mühendisi Uzman Asistan Eksper

Efe EROĞLU