Ekon CRM Hizmete Alındı !!!

5684 sayılı Kanun ve ilgili  yönetmeliklerinde eksperin BAĞIMSIZ ve TARAFSIZ oluşu belirtilerek konuya ilişkin önem ve detay açıklamaların ayrıca yapıldığı görülmektedir. Gerek Bağımsız ve tarafsız olunması , gerekse konuya muhatap olanların eşit hizmet alımı önemsenmektedir. Tarafımızdan verilen ekspertiz hizmetlerinde DOĞRU SİGORTALININ, GERÇEK ZARARININ ,TAM TESPİTİ esastır. Aynı zamanda yaşanan SÜREÇ ve ZAMAN FAKTÖRÜ de önemlidir. Ekspertiz görevlendirmesinin şirketimize yapıldığı andan itibaren tüm EKSPERTİZ SÜRECİ kayıt altına alınmaktadır. Alınan bilgi ve belgeler sadece konuya taraf olanların inceleme, denetim ve kullanımı için Sistemimiz içinde güvenli olarak sunulmaktadır. Asıl ve tek amacı ; taraflara verilen bağımsız ve tarafsız ekspertiz hizmetlerinin HASAR YÖNETİM SÜRECİNİN on-line olarak tüm taraflarca incelenerek ihtiyaç duyulan tüm hususlarda gerekliliklerinin sağlanmasıdır.

Taraflar arasında uzlaşmayı sağlayacak hususların koordinasyon ve uygulama çalışmaları eksperin asli görevlerindendir. Yapılan tüm faaliyetler taraflar ile ilgilidir. Belirtilen HASAR YÖNETİM SÜRECİ ‘nin gereği şekilde sonuçlandırılması içinEkonCRM adı altında MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMA SİSTEMİ hazırlanarak kullanıma alınmıştır.


EkonCRM şirketimiz ile iş ilişkisi bulunan taraflarının,  kendileri için EN İYİ VE EN DOĞRU SONUCA ULAŞMALARINDA 24 saat esasıyla ve eş zamanlı kullanılabilecekleri ÇÖZÜM ÖNERİSİDİR.


Şirketimiz ;  SİGORTA SEKTÖRÜNÜN tek müşterisi SİGORTALILARINA vermek istediği hizmetin amacına ulaşması için tümüyle açık ve şeffaf uygulamaya geçerek 15 NİSAN 2010 tarihi itibarıyla EkonCRM sistemini uygulamaya almıştır.