Sertifikalı Risk Mühendisliği Eğitimi

13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul'da çözüm ortağımız Riskonet firması tarafından gerçekleştirilen;
 
- Riski tanımlama,
- Kayıp önleme, risk denetimleri ve kontrol sistemleri,
- Yangın ve can güvenliği risklerinin yönetilmesi yasal gereklilikleri,
- Uluslararası risk mühendisliği uygulama örnekleri
 
içerikli Rİsk Mühendisliği sertifikalı eğitim programına, Şirketimiz Risk Departmanı katılım göstermiştir.