Toros Gaz A.Ş (Mutabakat)

Toros Gaz A.Ş’nin yurt içinde bulunan 3 farklı tesisine ait mutabakatlı kıymet raporları 10.12.2010 tarihinde Toros Gaz A.Ş. adına tarafımızca düzenlenmiştir