Mısır Nonwoven Hijyenik Malzeme Üretim Tesisi

Mısır'da faaliyet gösteren nonwoven hijyenik malzeme üretim tesisinde meydana gelen sel hadisesine yönelik hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmıştır.