NFPA Tarafından Düzenlenecek Olan Eğitim Önemli İçeriği İle Dikkat Çekiyor

NFPA   13,   14,   20&   25   Eğitimi   Duyurusu 

İngilizce-­-   Türkçe   Simultane   Tercüme   ile 

9-­-13 Mart   2015

     İstanbul 
 
 
1.  EğitimProgramı
 
5 günlük eğitimin programı aşağıdadır:
 
Pazartesi   -   Çarşamba(9-­-11   Mart   2015)
 
Sprinkler Sistemlerinin Montajı (NFPA 13) - 2013 Baskısı
 
Doğru şekil demonte edilen sprinkler sistemleri, yangın sonucu yaşanabilecek hasarları ve can kayıplarını%67’ye varan oranlarda azaltmaktadır. Bu üç günlük sürede, otomatik sprinklersistemleri için belli başlı kavramlar ve gereklilikler vurgulanacak ve sistemlerin belirli afetlere karşı nasıl uygulanacağı anlatılacaktır.
 

 

 
Konu tamamlandığında aşağıdakiler hakkında bilginiz olacaktır:
* NFPA 13 organizasyonunun tanımı ve genel şartları
* Bir kullanım alanı için afet sınıflandırılması
Çeşitli sprinkler sistemi bileşenleri için gerekli şartlar ve bunların belirlenmesi 
Değişik tipteki sprinkler sistemlerini ayırt etme ve bunların çalışma prensiplerini kavrama 
Çeşitli  tipteki sprinkler  sistemlerinin  montaj şartlarının belirlenmesi
Aşağıdaki konuları içeren, çeşitli sistem tasarım şartlarının değerlendirilmesi:
// kullanım alanları yangın tehlikesi kontrolü
// depo yangınlarından korunma 
// özel afetlerden korunma 
Aşağıdakileri içeren, sistem tasarımı ve montajı için gerekli şartların belirlenmesi:
// plan ve hesaplamalar
// su kaynağı verileri
// sistem onaylama
// belgelendirme
 
Perşembe   (12 Mart   2015)
 
Yangın Pompaları (NFPA 20) 2013 Baskısı
 
Sprinkler ve yangın suyu sistemleri, ihtiyaç duyuldukları zaman, sadece yangın pompalarıncadoğru beslenilebildiklerinde verimli olurlar.  Bu bir günlük eğitim,  etkili stratejilerle güvenilirşekilde yangına müdahale etmenizi sağlayacaktır.
 
Bu  eğitim,sizi  yangın  pompalarıyla ilgili  her  alanda en  güncel  bilgilerle çalışmanız  içinhazırlayacaktır.
 
Borular ve Yangın Hortumları (NFPA 14) 2013 Baskısı
 
Çekilecek borular ve hortum sistemleri ile ilgili minimum standartları içermektedir.
 
Konu tamamlandığında aşağıdakiler hakkında bilginiz olacaktır:
 
* Farklı    tiplerdeki   yangın pompaları    ve    bunların uygulamaları
Yangın pompaları çıktılarının grafiksel olarak kullanılması
* Elektrikli ve dizel pompalar ile bunların kumanda edilme farkları
Yangın   pompaları bileşenlerinin   doğru   montaj ve işleyişlerinin belirlenmesi
Çeşitli tipteki enerji kaynaklarını ve bunların gerekliliklerini değerlendirme
Enerjinin sürekliliğinin sağlanması
Yangın pompası ve ilgili ekipmanların kullanımı
Boruların ve hortumların nasıl kurulacağı
 
Cuma   (13   Mart 2015)
Su Bazlı Yangın Koruma Sistemlerinin Denetimi, Testi ve Bakımı (NFPA 25) 2014 Baskısı 
 
Otomatik sprinkler sistemlerinin performansı beklenenin altında ise, bunun nedeni genellikleinsan hatasıdır. Bu hatalar kötü bakım, sistemi afete uygun halde tutmama ve binanın yangın koruma sistemindeki diğer bileşenlerin sağlanmamasıdır.
 
Konu tamamlandığında aşağıdakiler hakkında bilginiz olacaktır:
 
* NFPA 25’in  kapsamı,amacı,  tanımları  ve raporlama  şartlarının  açıklanması ve belirlenmesi
Müstakil şebeke sistemi, genel vana bileşenleri, sistem   vanaları,sprinkler   ve  yangın suyu sistemlerinin denetim, test ve bakım gereklilikleri ve prosedürleri
Su kaynağı problemlerinin nedenleri belirlemek için akış testi sonuçlarının grafiğe dökülmesi 
* Sistem test verilerinin değerlendirilmesi
Depolama tanklarının tipleri arasındaki farklar ile bunların denetimi ve güvenlik tedbirleri
Tıkanmış boru tesisatının onarılması
Sistem  değer kayıpları  ile  ilgili bir  prosedür oluşturulmasının öneminin anlaşılması
Yedek sprinkler için gerekli şartların belirlenmesi
Hata oranı analizinin yapılması
Denetim,test ve bakım işlerinin sorumlularının belirlenmesi
 
2.  Eğitim Dili
 
Eğitim, İngilizce olup simultane tercüme bulunmaktadır.
 
NFP Astandart kitapları İngilizce’dir. 
 
3.  Eğitmenler
 
Eğitimi,  ABD’debu  konudaki  eğitimleri veren  profesyonel  NFPA eğitmenleri  ile NFPA’in Avrupa'daki eğitmeni gerçekleştirecektir.
 
Eğitmenler,Bob Caputo ve Tom de Nooij’dur.
 
4.  Katılımcılar
 
Katılım için gerekli tek ön şart yangın ve can güvenliği konularına ilgi duymaktır.
 
Mühendisler,mimarlar, itfaiyeciler, denetleme kuruluşları, belgelendirme kurumları, tasarımcılar,montajcılar, denetçiler, sigortacılar, risk mühendisleri, risk danışmanları, risk yöneticileri bu eğitimlere katılarak  NFPA  13,14,  20  ve 25  standartları  hakkında daha  fazla  bilgi sahibi olabilecektir.
 
Bu  eğitime katılanlar  sektördeki  güncel ve  yeni  gelişmeler ile  uygulamalar  ve edinilmiş tecrübeler ile ilgili bilgi edinecek, NFPA standartlarını daha iyi kullanmayı öğrenecektir.
 
Bu interaktif eğitimler, NFPA 13, 14, 20 ve 25 standartlarının yayınlanmış son halleri ile ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.
 
5.  Tarih
 
9 - 13 Mart 2015
 
6.  Yer
 
Elite World Otel İstanbul
 
Şehit Muhtar Cad.No:42 34435 Taksim İstanbul
www.eliteworldhotels.com.tr
 
7.  Eğitim Ücreti
 
Standard                 Süre (Gün)                Ücret (KDV hariç)
 
NFPA 13,14, 20 ve 25         5                             1,900 Euro
NFPA 13                              3                              1,495 Euro
NFPA 14ve 20                     1                               595Euro
NFPA 25                              1                                 595 Euro
NFPA 14,20 ve 25               2                              1,190 Euro
NFPA 13,14 ve 20               4                              1,695 Euro
NFPA 13ve 25                     4                               1,695Euro
 
Bu fiyatlara öğle yemeği,kahve molaları, NFPA  13,  14,  20 ve  25 standartları kitaplarını da içeren eğitim ile ilgili dokümanlar dâhildir.
 
Eğitim sonunda katılımcılara NFPA tarafından katılım belgesi düzenlenmektedir.
 
8.  İndirimler
 
Erken Kayıt İndirimi!
 
2014  sonuna kadar  yapılan  ödemelerde ilgili  eğitim  ücreti için           100  Euro indirim uygulanacaktır.
 
NFPA Üyeleri!
 
NFPA üyelerine ilgili eğitimin katılım ücretinde 100 Euro indirim uygulanacaktır.
 
Aynı zamanda sadece bir indirimden (erken kayıt ya da NFPA üyeliği) yararlanılabilir.
 
9.  Çok Yakında
 
NFPA 11,16, 30,101 ve 1600 eğitimleri duyurularımızı bekleyiniz.
 
10.  İletişim
 
Daha fazla bilgi ve kayıt için info-tr@fpcrisk.com elektronik posta adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.