D.H.M.İ Genel Müdürlüğü Yangın Hasarı

D.H.M.İ Genel Müdürlük binasındaki dekorasyon çalışmaları sırasında 10.07.2013 tarihinde meydana gelen yangın olayına bağlı olarak MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. VE AXA SİGORTA A.Ş. nezdinde müştereken incelemeler yapılmış ve yazılı mutabakat sağlanarak hasar dosyası sonuçlandırılmıştır.