Kar Ağırlığı ve Çatı Çökmesi

Yakın zamanda meydana gelen yoğun kar yağışları başta Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon olmak üzere Türkiye’ nin büyük bir bölümünde etkili olmuştur. Bu bölgelerde yoğun kar yağışı sebebiyle biriken kar kütlesi genellikle yüzey alanı fazla olan endüstriyel tesis çatılarının çökmesine neden olmuştur. Bina çatılarının yanı sıra enerji nakil hatlarında, güneş enerji santrallerinde ve rüzgar enerji santrallerinde de kar ağırlığına bağlı çeşitli hasarlar meydana gelmiş, oluşan bu hasarların çoğunun mühendislik / tasarım hataları sebebiyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yağan kar etkisiyle meydana gelen doğrudan ve dolaylı zararlar, İş durması, kar kaybı ve sorumluluk hasarları v.s. düşünüldüğünde hasar miktarım çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. 
 
       
 
 
 
Son dönemde incelenen hasarlar, mevcut bazı eksiklikleri de net olarak ortaya koymuştur. Bunların başında, kar yükü hesaplamaları için standart olarak kabul edilen “ Türk Standardı (TS) 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri yönetmeliğine uyulmaması yer almaktadır. 1997 yılında yayımlanan bu değerli dokümanın, küresel ısınma etkileri ve yapı teknolojilerindeki değişiklikler nedeniyle güncelliğini yitirdiği anlaşılmıştır. Buna ilişkin olarak tespit edilen diğer önemli husus TS 498 standartlarının dahi sağlanamamış olması, statik hesap raporları ile projelerin tasarım hataları ile dolu olmasıdır. Hatalı tasarımlar, yoğun kar yağışlarıve acil müdahale yöntemlerinin hazır olmaması birleştiğinde ortaya bu yıkım çıkmıştır.
 
Genel olarak öne çıkan hususlar incelendiğnde;
 
Proje hataları veya doğru projenin uygulamalarında ( As Built Proje incelenmeli ) hatalı imalat
yapıldığı,
 
Malzeme seçimi ve kötü işçilik,
 
Gizli ayıp, kusurlu imalat,
 
İmalatta maliyet yönetimi sonucunda ucuz ve niteliksiz malzeme,
 
Bakım ve denetim eksiklikleri,
 
Eskime, aşınma, yıpranma etkilerinin öne çıktığı saptanmıştır.