GES Fotovoltaik Panel Hasarı

Tarafımızca demonte haldeki paneller üzerinde detaylı elektriksel ve termal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Açık devre gerilimlerinin olması gereken değerlerin çok altında olduğu ve bir kısım panelde ise gerilim seviyesinin sıfır olduğu tespit edilmiştir.

Termal kamera ile yapılan ölçümlerde hücre bazında ısıl farklılıklar olduğu, dolayısıyla aynı panel içerisindeki hücrelerin farklı gerilim değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca aynı hücre içerisinde bile ısıl dağılımların homojen olmadığı tespit edilmiş ve hücrelerin birbirleri ile lehimlendiği noktalarda da ısıl düzensizlikler olduğu gözlemlenmiştir.

Termal kamera ile elde edilen ölçümlerde hem hücre bazında hotspot oluşumu görülmüş hem de hücrelerin birbirleri ile bağlantı noktalarında ısıl farklılıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla hücrelerde üretilen akımın, düzensiz olarak junction box’ a aktarıldığı ve diyotların akım toleransının aşılarak hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak panelin içyapısında oluşan bu durumun, panellerde kullanılan komponentlerden ya da imalat sürecinden kaynaklandığı görüşü oluşmuştur.

Yazışmalar ile tarafımızca yapılan ölçüm sonuçları ve termal kamera fotoğrafları Çin menşeli üretici firma ile paylaşılmış, tespitlerimize ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır. Sonuç olarak üretici firma hasarın kendi sorumluluğunda olduğunu ve hasarlı fotovoltaik panelleri temin etmeyi veya bedelini karşılamayı kabul etmiştir.