Armada AVM (Mutabakat)

2007, 2008, 2009, 2010 yılları sonrasında 2011 yılı Mutabakatlı Kıymet Raporu da tarafımızca hazırlanmıştır.