Ekol Afet Bölgesinde

09.09.2009 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle istanbul ikitellli ve silivri bölgelerinde ekol olarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Süreç yönetimi için gereken strateji ve planlaması yapılarak toplam da yaklaşık 50.000.000 tl tutarındaki sigortalı kıymetlerin hasar yönetimi üstlenilmiştir. 
Yapılan kapsamlı koordinasyon ile tüm gereklilikler yerine getirilmiş ve başarılı bir operasyon süreci yaşanmıştır.