Tavuk Çiftliği Yangını

12.11.2017 Pazar günü yangın hadisesi sonucunda tavuk çiftliğinde meydana  gelen hasarların tamamı tespit edilerek ekspertiz çalışmaları sonuçlandırılmıştır. 15.11.2017 tarihinde  tarafların uzlaşısı ile sonuçlandırılan süreç  sonucunda tüm zararların tazmini tesis edilmiştir.