Ankara Ticaret Odası Yangın Hasarı

AK SİGORTA A.Ş. portföyünde yer alan ANKARA TİCARET ODASI binasında 24.12.2012 tarihinde meydana gelen YANGIN hadisesi sonucu oluşan tüm zararlar tespit edilmiş, taraflar ile mutabakat sağlanmıştır.