EKOL AKADEMİ EĞİTİMLERİ

09.03.2019 Cumartesi günü Ekol Akademi tarafından aşağıdaki eğitimler düzenlenmiştir.

     - İnşaat/Montaj Poliçeleri Genel ve Özel Şartları ile Örnek Hasar Değerlendirmeleri

     - Makine Kırılması/Elektronik Cihaz  Genel ve Özel Şartları ile Örnek Hasar Değerlendirmeleri

     - Güneş Enerji Santrallerinde Çalışma Prensibi, Risk Unsurları ve Hasar Değerlendirmeleri