JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ HASARLARI

Enerji Sektöründe Jeotermal Enerji Yatırımları Arttıkça Farklı Hasar Grupları Oluşmaktadır.

İnşaat ve işletme dönemlerinde meydana gelen farklı hasar türleri tarafımızca incelenmektedir.