Beta Ziraat Silo Yangını

Sompo Japan Sigorta A. Ş. portföyünde sigortalı olan Beta Ziraat ve Ticaret A. Ş.’ne ait tahıl silosunda meydana yangın nedeni ile hasar gören Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A. Ş.’ne ait 3. şahıs malı niteliğindeki ayçiçekleri ve silo hasarına ilişkin tespitler yapılmıştır.